Tag-arkiv: Depression

Depressionstest - Betyder en høj pointscore, at du har en depression?

Siden InfoBlogs artikel, depressionstest, er kommet online, er der kommet rigtig mange kommentarer fra folk, som har taget testen. Og det glæder mig da enormt meget, at denne artikel har opnået så stor synlighed - men hver gang, der er nogen, som spørger mig til råds, bliver jeg nervøs for, at jeg ikke kommer med forkerte råd.

Som udgangspunkt skriver jeg næsten altid, at vedkommende skal kontakte sin læge, for det er min overbevisning, at det er dér hjælpen starter. Det er kun en professionel, der kan vurdere, om man er deprimeret, og idet jeg ikke er professionel, kan jeg blot supplere med råd baseret på egne erfaringer fra dårlige perioder og fra andre bekendte og venner, som har haft en depression.

Er jeg deprimeret, hvis jeg scorer højt i en depressionstest?

Det er min overbevisning, at en høj pointscore i en depressionstest ikke er lig med depression. Der kan være mange andre årsager til, at man har det dårligt - selv i længere perioder. Hos børn og unge er mobning ofte en årsag til, at man går helt ned og derfor ikke føler sig særligt meget værd. Jeg har set det utallige gange hos børn, der har været udsat for meget mobning, hvordan de bryder. Hos voksne kan der også være mange faktorer, der gør, at man føler sig deprimeret, men ikke er det: Det kan være, at man ikke føler, man kommer nogen vegne med sit liv, dårligt arbejdsmiljø, kærlighedssorger, og meget andet.

Du kan tage en depressionstest på en dårlig dag på en dårlig måned og score virkelig højt - men det betyder ikke nødvendigvis, at du har en depression.

Så tager du en depressionstest, skal du ikke med det samme hoppe på vognen med lykkepiller en masse. Tag altid kontakt til en læge eller til en anden autoritet på området, som ved, hvad det betyder at være deprimeret. Et godt sted at stille spørgsmål anonymt er DepNet - et stort forum med brevkasse, chat og meget mere.

Vil du tage testen, så prøv depressionstesten her.

Depression: Symptomer og test på nettet gratis

Er du i tvivl om, hvorvidt du har en depression, så kan du prøve en test på nettet, der kan hjælpe dig med at vurdere din situation. Nogle gange lægger vi for meget i ordene, og hvis vi blot har været kede af det i lidt tid, eller har sørget over noget, kan vi tendere til at sige til os selv: “Jeg er deprimeret”. Læs og undersøg nogle af de ressourcer, vi har fundet frem. Men husk: Det er altid bedst at søge lægehjælp.

Depression: Hvordan ved jeg, om jeg er deprimeret? Kan jeg finde ud af det gratis?

Der findes en række online depressionstester, som kan give dig en ide om, hvorvidt du er deprimeret eller ej. Dog er det som udgangspunkt altid bedst, at du søger lægehjælp, hvis du er tvivl. Sådan en test bør helst blive lavet i samspil med en læge, men da det ikke er alle, som ønsker at tage kontakt til en læge med det samme, kan en test på nettet fungere som en god indikator og motivation til at tage det næste skridt hen imod at søge hjælp.

Prøv psykiatrifondens depressionstest med det samme her, eller læs videre om depression-symptomer og forskellige tester, du kan tage online, helt gratis.

Tegn og symptomer på depression

Inden vi kaster os ud i de forskellige tester, vil jeg her gennemgå nogle helt basale spørgsmål, som kan hjælpe dig med selv at vurdere, om du lider af depression:

 • Har du søvnproblemer: Sover du for lidt eller for meget, eller har du svært ved at falde i søvn?
 • Er der sket en ændring i dine spisevaner: Spiser du for lidt eller for meget?
 • Føler du hele tiden eller meget af tiden, at du er træt og ikke orker så meget som før?
 • Er du trist og ked af det størstedelen af tiden?
 • Har du svært ved at koncentrere dig eller tænke klart?
 • Vil du helst være i fred uden at være i kontakt med andre mennesker?
 • Har du nemt ved at græde - somme tider over ingenting?
 • Har du svært ved at udføre selv nemme opgaver, som du før i tiden ikke havde problemer med?

Kan du svare ja eller måske til størstedelen af disse spørgsmål, så tyder det meget på, at du er deprimeret. Og så bør du stærkt overveje at søge lægehjælp, så han/hun kan vurdere sværhedsgraden af din depression. Derefter kan du starte med at blive behandlet. I sådan en behandling er det typisk, at du vil skulle tage antidepressiv medicin/lykkepiller med psykologhjælp eller anden form for samtaleterapi som supplement. Medicin alene er ofte ikke en optimal løsning.

Depressionstest på nettet

Her er en oversigt over forskellige tester på nettet. Husk, at disse tester ikke kan erstatte professionel hjælp.

 • Er du deprimeret? - k3.dk - Denne test er på ingen måde fyldestgørende og kan lige som ovenstående spørgsmål ikke erstatte den hjælp, du kan få fra en læge, psykolog, psykoterapeut m.fl. Dog kan testen hjælpe dig med at vurdere, om det blot er et mindre ubetydeligt problem, du lider af.
 • Goldbergs depressionstest på netdoktor.dk - Ivan K. Goldberg er psykiater, og har praktiseret i New York i en længere årrække. Han har udarbejdet denne test, som kan give dig et praj om, hvor slemt det står til. Her skal du ikke svare ja eller nej, men i udfylde skemaet med svar i forhold til den grad af nedtrykthed, du føler. Denne test minder meget om den, som danske læger tilbyder. Hvis du vælger at tage testen, kan du - hvis du har mulighed for det - printe dine svar ud, og tage dem med hen til din læge for at spare tid.

Andre ressourcer

Region Syddanmark har lagt en side op med titlen Tegn på depression. Her finder du mange grundlæggende informationer vedrørende forskellige depressionstyper, fx bipolar og unipolar depression, fødselsdepression, vinterdepression m.m. Til sidst i artiklen henvises der til Psykiatrifondens hjemmeside, hvor du eftersigende skulle kunne finde en test. Desværre har de ikke gjort det særlig nemt at finde rundt. Så her er et direkte link til et skema, som ligner Goldbergs meget: Test om du har en depression på Psykiatrifonden.dk. Skemaet ser således ud:

Psykiatrifondens depressionstest

Gennemgang af spørgsmålene fra skemaet

Som du kan se øverst til venstre, er det den tidsmæssige faktor, man her ser på. Der bliver vurderet ud fra, hvor stor en del af tiden, man har haft de forskellige symptomer. Og dertil skal man så udfylde om det er:

 • 0 point - På intet tidspunkt
 • 1 point - Lidt af tiden
 • 2 point - Lidt under halvdelen af tiden
 • 3 point - Lidt over halvdelen af tiden
 • 4 point - Det meste af tiden
 • 5 point - Hele tiden

Spørgsmålene er som følger:

 1. Har du følt dig trist til mode, ked af det?
 2. Har du manglet interesse for dine daglige gøremål?
 3. Har du følt, at du manglede energi og kræfter?
 4. Har du haft mindre selvtillid?
 5. Har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse?
 6. Har du følt, at livet ikke var værd at leve?
 7. Har du haft besvær med at koncentrere dig, fx fx at læse avis eller følge med i fjernsyn?
 8. har du følt dig rastløs?
 9. Har du følt dig mere stille?
 10. Har du haft besvær med at sove om natten?
 11. Har du haft nedsat appetit?
 12. Har du haft øget appetit?

Du skal svare i forhold til, hvordan du har haft de seneste 2 uger, og når du har lagt pointene sammen, kan du derefter ud fra den samlede score se, hvor på skalaen, du befinder dig:

 • 20-24: Let depression
 • 25-29: Middelsvær depression
 • 30+: Svær depression

Nogle af spørgsmålene vejer selvfølgelig mere end andre. At sammenligne søvnproblemer med følelsen af ikke at ville leve mere er ikke helt logisk. Men husk, at dette blot er et skema, og i sidste instans er det kun en læge, der kan lave en fyldestgørende vurdering af din tilstand og fremtidig behandling.

Inden vi afslutter

Nogle gange kan det være opløftende at opleve folk, der har det dårligere end en selv. Det er lidt en banal tanke - men det kan hjælpe med at se tingene fra et andet perspektiv. I nedenstående video får du præsenteret en historie om en mand, der på trods af hans situation, har formået at få et godt liv, fordi han har kæmpet en hård kamp. Ikke mod depression, men mod andre ting, som nok kan kategoriseres som værende endnu værre. Se bare de første sekunder af videoen, og så kan du selv se, hvad det drejer sig om.

Held og lykke!

Champix og depression

Nu hvor jeg selv har taget skridtet hen imod at påbegynde et rygestop med Champix, er jeg også begyndt at lave research for at finde ud af, hvilke bivirkninger, der er, og hvilke informationer, der ellers er at finde om disse rygestop-piller. Indtil videre er jeg kommet til den del af researchen, som omfatter bivirkninger og generel info.

Hvorvidt Champix har virket for mig og om jeg har mærket til bivirkninger, kan jeg af gode grunde ikke skrive om nu, da jeg jo endnu ikke er begyndt med at tage dem. Men er du interesseret i at følge mit rygestop, kan du vende tilbage til bloggen på et senere tidspunkt.

Men for at vende tilbage til det med depression og Champix:

Som jeg forstår det: Champix (som dengang sikkert gik under et andet navn) er lige som med Zyban (der også er et middel mod rygestop) blevet brugt som medicin mod depression. På et tidspunkt har man så registreret, at mange af de mennesker, der tog medicinen, også stoppede med at ryge.

Men der er mere til sagen i forhold til depression og Champix: Depression er nemlig også en af de (meget) sjældne bivirkninger, som kan fremkomme, efter man er stoppet med at tage pillerne. Som nævnt, skulle det være en meget sjælden bivirkning. En ting er, at rygestop i sig selv kan aktivere depression, men det får mig til at tænke på noget andet, der vedrører depressionsmedicin: Hvis du stopper med at tage depressionsmedicin - uden at trappe ned - så er der også risiko for, at man får tilbageslag og altså bliver endnu mere deprimeret.

Hvad mener du om dette?